Prednosti korišićenja više prečišćivača vazduha

Čist vazduh u svakoj prostoriji

Da li mi je jedan prečišćivač vazduha dovoljan?

Ovo pitanje je nešto sa čime se često susrećemo kod pojedinaca koji prvi put razmišljaju o kupovini uređaja poput prečišćivača vazduha. Pre nego što odgovorimo, da odmah budemo jasni, ne postoji određena preporuka koliko prečišćivača vazduha treba imati u svojoj kući, kancelariji ili bilo kom drugom zatvorenom prostoru.

U zavisnosti od njihovog zdravlja i okruženja, nekim ljudima može biti dovoljno da imaju jedan prečišćivač sa HEPA filterom, dok će drugima možda trebati više. Međutim, sigurno možemo reći da više prečišćivača vazduha u vašem domaćinstvu donosi i bolje rezultate u pogledu kvalitetnije filtracije zagađivača iz vazduha.

Za osnovne smernice u odlučivanju šta je najbolje za vas, obratite pažnju na informacije koje ćete pronaći u daljem tekstu.


 

Od čega zavisi koliko prećišćivača prečišćivača mi je potrebno?

Dizajn doma, njegova veličina i organizacija prostorija koje se u njemu nalaze direktno utiču na vrstu prečišćivača vazduha koji koristite igraju značajnu ulogu u određivanju da li vam je dovoljan jedan prečišćivač vazduha ili će vam pak biti potrebno nekoliko dodatnih za ostale prostorija.

Kada su u pitanju manji stanovi, kancelarije ili drugi slične prostorije manje površine, jedan prečišćivač vazduha sa HEPA filterom će uglavnom biti dovoljan. S druge strane, za veće prostorije, sale i objekte različitih namena biće potrebno više prečišćivača vazduha kako bi zagađanje bilo neutralisano u potpunosti, i to u svakom delu prostora. 

Takođe, stepen efikasnosti ovih uređaja direktno zavisi i od samog enterijera prostorije. Sofe, kreveti, stolice i ostali inventar koji se obično nalazi u prostorijama direktno utiču na efikasnost prečišćivača. Ukoliko su u vašim prostorijama nalazi previše elemenata, zasigurno će vam biti potrebno malo više snage u pogledu filtracije vazduha i kvalitetnog protoka vazduha.

Da li vam je potreban prečišćivač u svakoj oblasti vaše kuće zavisi i od nekih dodatnih okolnosti. Razmatranja uključuju vrstu zidova u vašem domu, prostornu organizaciju hodnika, veličinu svake sobe i niz drugih faktora koji se odnose na tehničke specifičnosti vašeg doma ili neke od prostorija u kojima vam je prečišćivač vazduha sa HEPA filterom potreban. Univerzalni odgovor je teško pronaći, jer sve zavisi od konkretne situacije i okolnosti. 
 

Šta postižem time što imam prečišćivač u svakoj prostoriji?

Jednostavno je – ukoliko želite potpunu filtraciju zagađenog vazduha u svakom delu vašeg doma, koji će biti u potpunosti prečišćen od svih negativnih čestica, alergena, buđi i virusa, prečišćivač vazduha sa HEPA filterom vam je potreban u svakoj prostoriji u kojoj boravite, bilo da ste u pitanju vi ili neka druga osoba iz vašeg okruženja.

Moderni prečišćivači vazduha sadrže i niz drugih opcija koje će vam pomoći da u prostoriji u kojoj boravite dišete još prijatnije. Pored neutralisanja zagađenja i drugih štetnih materija iz vazduha, noviji modeli sadrže i opcije jonizacije i ovlaživanja vazduha koje će vam obezebditi optimalnu vlažnost i svežinu u prostoriji u kojoj se nalaze. 

Da zaključimo, ako živite u većem domaćinstvu koje obuhvata veći broj članova ili posedujete objekte sa više odvojenih prostorija u kojima radi veći broj ljudi, za potpuno svež i prečišćen vazduh bez neprijatnih mirisa ipak će vam trebati više od jednog prečišćivača vazduha sa HEPA filterom – jer treba brinuti o kvalitetu vazduha svake prostorije u kojoj borave ljudi.